بروز رسانی: 2638-5-10 / 08:06:41 .

توزیع ناهار پنج شنبه جهت دانشجویان خوابگاهی
پرینت ایمیل

 

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند؛ به منظور رفاه بیشتر دانشجویان ساکن خوابگاه و با توجه به پیگیری های شورای صنفی دانشگاه، موضوع توزیع ناهار پنج شنبه با قیمت عادی و به صورت گرم، در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه مطرح و به رغم تنگناهای مالی، مورد موافقت قرار گرفت. براین اساس، از ابتدای نیمسال دوم سال جاری ناهار روزهای پنج شنبه هر هفته جهت دانشجویان خوابگاهی قابل رزرو و توزیع می باشد.

حوزه معاونت دانشجویی