بروز رسانی: 2638-5-10 / 08:06:41 .

قابل توجه دانشجویان متقاضی خوابگاه ورودی سال 1395 و ما قبل آن
پرینت ایمیل


ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، به اطلاع دانشجویان گرامی سنوات قبل که متقاضی خوابگاه بوده اند، می رساند اسامی این عزیزان که بر اساس ثبت نام مقدماتی اردیبهشت ماه سال جاری و ضوابط خوابگاه و سیاست های اسکان حوزه معاونت دانشجویی تعیین گردیده است در وب سایت حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه و کانال تلگرامی دانشجویی به آدرس های ذیل درج می گردد:
1. ( daneshjooee.razi.ac.ir -وب سایت حوزه معاونت دانشجویی)
2. ( Telegram.me/unirazi - کانال تلگرامی دانشجویی)
این دسته از دانشجویان لازم است پس از مراجعه به سایت صندوق رفاه دانشجویان به آدرس WWW.SWF.IR نسبت به پرداخت شهریه خوابگاه اقدام نموده و با در دست داشتن فیش پرداخت شده به خوابگاه های مربوط مراجعه نمایند. در ضمن توجه دانشجویان محترم را به مفاد نامه شماره  130/8993 مورخ 96/6/19 معاون محترم امور دانشجویان صندوق رفاه (جناب آقای دکتر فریبرز سجادی)  به شرح ذیل معطوف می دارد:
"با توجه به مصوبه مورخ  96/6/9 هیات محترم امناء صندوق رفاه، دانشجویان در ابتدای هر نیم سال تحصیلی و قبل از ورود به خوابگاه ملزم به پرداخت نقدی اجاره بهاء هستندکه در این صورت مشمول 10 درصد تخفیف می گردند و در صورت پرداخت نکردن اجاره بهای خوابگاه تا پایان نیمسال تحصیلی مشمول جریمه دیر کرد شده و استفاده از خوابگاه در نیم سال بعد مشمول تصفیه بدهی (اصل و جریمه) خواهد بود."


 معاونت دانشجویی دانشگاه- اداره خوابگاه ها