بروز رسانی: 2638-5-10 / 08:06:41 .

برگزاری همایش بزرگ هفته ملی بدون دخانیات
پرینت ایمیل

سازمان جهانی بهداشت به مناسبت روز جهانی بدون دخانیات شعار "دخانیات تهدیدی برای توسعه" را اعلام نموده است. در این راستا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با همکاری مرکز مشاوره دانشگاه رازی و سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه اعتیاد اقدام به برگزاری همایش بزرگ هفته ملی بدون دخانیات در بوستان نوبهار با هدف آگاه سازی مردم سطح شهر با عوارض مصرف مواد مخدر و دخانیات نمود. در این گردهمایی بزرگ مرکز مشاوره دانشگاه رازی با پریایی غرفه آموزشی و توزیع بروشور و نمایش کیف مواد شیبه سازی شده مواد مخدر در جهت آگاه سازی افراد شرکت کننده در همایش حضور فعال داشت. لازم به ذکر است در این گردهمایی فرماندار کرمانشاه (جناب آقای مهندس رنجبر) ، ستاد مبارزه با مواد مخدر  و نمایندگان سایر ادارات و ارگانهایی استان از قبیل استانداری، نیروی انتظامی و ... از غرفه آموزشی دانشگاه رازی بازدید کرده و ضمن تشکر از تیم شرکت کننده مرکز مشاوره دانشگاه رازی از خدمات مشاوره ای و آموزشی مرکز مشاوره ابراز رضایت مندی کردند.