بروز رسانی: 2638-5-10 / 08:06:41 .

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام ویژه دکتری
پرینت ایمیل

به اطلاع این دسته از دانشجویان می رساند؛ طبق بخشنامه جدید صندوق رفاه دانشجویان در خصوص پرداخت وام ویژه دکتری به دانشجویان دکترای روزانه به شماره 3485/1/130 مورخ 10/3/96، کلیه دانشجویان گرامی مقطع دکترای روزانه امکان بهره مندی از وام ویژه دانشجویان دکتری را دارند. لذا دانشجویان متقاضی می توانند از تاریخ 96/3/13 لغایت تاریخ  3/31/ 96 به اداره رفاه دانشجویان مراجعه و نسبت به ثبت نام اولیه وام اقدام نمایند.
مدارک لازم جهت ارائه به اداره رفاه دانشجویی:
1-تکمیل فرم شماره 1 و  2 (جدید) و ارائه به اداره رفاه دانشجویان در بازه زمانی اعلام شده.
2-مراجعه به یکی از شعب بانک توسعه تعاون و افتتاح حساب و معرفی شعبه بانک به دانشگاه .
جهت دریافت بخشنامه جدید به آدرس الکترونیکی زیر مراجعه نمایید.

http://www.swf.ir/images/uploadcenter_files/5004_3485.pdf

 

معاونت دانشجویی دانشگاه –اداره رفاه دانشجویی