بروز رسانی: 2638-5-10 / 08:06:41 .

معرفی و شرح وظایف دبیر شورای انضباطی بدوی دانشجویان
پرینت ایمیل

 


دبیر شورای انضباطی بدوی دانشجویان

 عارفه حیدریان

مدرک و رشته تحصیلی: کارشناس الهیات

شماره تماس: 34280939-083

 


 

شرح وظایف

- دریافت شکایات و گزارش پیرامون خطا یا تخلف دانشجویان از قسمت های مختلف دانشگاه و رسیدگی به این پرونده ها تا رسیدن به نتیجه نهایی.

 - پاسخگویی به استعلام هایی که در خصوص دانشجویان دانش آموخته این دانشگاه صورت می گیرد.