بروز رسانی: 2638-5-10 / 08:06:41 .

معرفی مدیر امور دانشجویی
پرینت ایمیل

 

 

دکتر محسن سعیدی

دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات

شماره تماس: 34274519-083

شماره فاکس:34277608-083

پست الکترونیکی:

 

آدرس: کرمانشاه- باغ ابریشم- پردیس دانشگاه رازی_ حوزه معاونت دانشجویی- مدیر امور دانشجویی