بروز رسانی: 2638-5-10 / 08:06:41 .

ساعت حضور مشاورین در دانشکده­ ها، خوابگاه ­ها و مرکز مشاوره دانشجویی
پرینت ایمیل

 

خوابگاه/دانشکده/مرکز

نام مشاور

روز و ساعت

خوابگاه کوثر

خانم فرهمند

شنبه ها 8-5

خوابگاه کوثر

خانم مشتاق

دوشنبه ها 8-5

خوابگاه کوثر

خانم نازیی

چهار شنبه ها 8-5

خوابگاه کوثر

خانم پروانه

پنج شنبه ها 8-5

خوابگاه کوثر

خانم نجفی کاکاوند

سه شنبه ها 8-5

خوابگاه شهید مفتح

خانم محبی

دوشنبه ها 8-5

خوابگاه حضرت زینب

خانم عزیزی

چهارشنبه ها 8-5

خوابگاه شهید اشرفی

آقای امیری

یکشنبه و دوشنبه ها 10-7 شب

خوابگاه شهید مطهری

آقای امیری

شنبه ها 10-7شب

خوابگاه شهید بهشتی

خانم فرهمند

چهارشنبه ها 8-5

دانشکده علوم

خانم نجفی کاکاوند

یکشنبه ها 14-17

دانشکده علوم

خانم محبی

دوشنبه ها 9-12

دانشکده علوم اجتماعی

خانم فرهمند

سه شنبه ها  12-9

دانشکده علوم اجتماعی

خانم دکتر مرادی

شنبه و یکشنبه ها  5/13-12

دانشکده علوم اجتماعی

خانم بازغی

چهارشنبه ها  14-16

دانشکده دامپزشکی

آقای کماسی

شنبه ها 13:30-16

دانشکده دامپزشکی

خانم ضابط

یکشنبه ها 15-18

دانشکده کشاورزی

خانم ضابط

شنبه ها 15-18

دانشکده تربیت بدنی

خانم ذهتاب نجفی

سه شنبه ها  15-17

دانشکده ادبیات

آقای بشیری

شنبه ها 12-14

مرکز مشاوره

آقای دکتر حجت خواه

یکشنبه ها 9-12

مرکز مشاوره

آقای دکتر صیدی

دوشنبه ها 8-12

مرکز مشاوره

آقای دکتر گل محمدیان

سه شنبه ها 9-12

مرکز مشاوره

آقای دکتر مرادی

سه شنبه ها 8-12

مرکز مشاوره

خانم دکتر مردی

چهارشنبه ها 8-12

مرکز مشاوره

خانم فرهمند

چهارشنبه ها 8-12

«جهت هماهنگی بیشتر با شماره های 08334277880 و  08334274550   تماس حاصل نمایید»