بروز رسانی: 2638-5-10 / 08:06:41 .

اطلاعیه ها
پرینت ایمیل

 

-آخرین مهلت پرداخت اجاره بهای خوابگاه برای دانشجویان ترم پنجم کارشناسی ارشد و ترم نهم مقاطع دکتری تخصصی و کارشناسی

- اسامی نهایی دانشجویان کارشناسی دختر اسکان یافته در خوابگاه(ورودی 95)

- اسامی نهایی دانشجویان کارشناسی پسر اسکان یافته در خوابگاه(ورودی 95)

- اسامی دانشجویان واجد شرایط مرحله اول (کارشناسی) اسکان در خوابگاههای دانشجویی

- راهنمای ثبت نام خوابگاه در پورتال دانشجویی

- قابل توجه دانشجویان دکتری 95: اسامی دانشجویان فاقد شرایط اسکان در خوابگاه.

- قابل توجه دانشجویان دکتری 95: اسامی دانشجویان واجد شرایط اسکان در خوابگاه.

- متقاضیان سکونت در خوابگاه( نیمسال اول سال تحصیلی 96-95)

- فرایند دریافت خوابگاه

- اسامی واجدین شرایط مرحله اول اسکان در خوابگاههای دانشجویی(ورودی 95)

- اسامی واجدین شرایط مرحله دوم اسکان در خوابگاههای دانشجویی(ورودی 95)

- اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد متقاضی اسکان در خوابگاه های دانشجویی(ورودی 95)

- گزارش تعمیرات و تجهیزات اماکن دانشجویی در تابستان 95

- نحوه پرداخت اجاره بهای خوابگاه

- شیوه پرداخت شهریه خوابگاه در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 

- چرا باید اجاره بهای خوابگاه را پرداخت کنیم؟

- اجاره بهای خوابگاههای دانشجویی در سال تحصیلی 96-95