بروز رسانی: 2638-5-10 / 08:06:41 .

معرفی اداره رفاه دانشجویی
پرینت ایمیل

 


صندوق رفاه دانشجويان به منظور ايجاد زمينه مناسب جهت رشد استعدادها و کمک به وضع تحصيلي و معيشت دانشجويان مستعد و کم بضاعت کشور و جهت تامين بخشي از هزينه هاي دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي هر ساله برابر ضوابط و مقررات و اعتبارات تخصيص يافته ، تسهيلاتي را بصورت وام تحصيلي، ضروری، ودیعه مسکن ، وام تغذیه ، بيمه خدمات درماني ، ضروري به دانشجويان ممتاز و نمونه ،  وام ضروري به دانشجويان مبتکر ، قهرمان ورزشي و وام حج عمره به دانشجویان نوبت اول  و وام شهریه و حج عمره به دانشجويان نوبت دوم ارائه مي نمايد . لازم است متقاضيان هرگونه وام به امور دانشجويي دانشگاه رازی واقع در باغ ابریشم – پردیس دانشگاه –حوزه معاونت دانشجویی مراجعه  و درخواست وام نمايند.
بهرمندان از مزاياي صندوق رفاه دانشجويان پس از فراغت از تحصيل نسبت به بازپرداخت بدهي خود به صندوق برابر ضوابط تعيين شده اقدام خواهد نمود . ( لازم به ذکر می باشد دانشجویان باید 9 ماه بعد از پایان تحصیلات برای تقسیط بدهی خود اقدام نمایند در غیر اینصورت می بایست کل بدهی خود را به صورت یک جا واریز نمایند)  از آن جائي که اصلي ترين بخش بودجه صندوق از بازپرداخت به موقع بدهي دانش آموختگان تامين مي شود و رعايت قوانين و مقررات موجود توسط عزيزان دانشجو باعث مي شود تا دانشجويان ديگر نيز بتوانند از تهسيلات رفاهي بهرمند شوند ، لذا ضروري است دانشجويان به هنگام قطع يا فراغت از تحصيل آخرين نشاني پستي خود و ضامن را به امور دانشجويي محل تحصيل اعلام نمايند .

آدرس: کرمانشاه – خیابان دانشگاه – پردیس دانشگاه رازی – ساختمان معاونت دانشجویی – طبقه دوم