بروز رسانی: 2638-5-10 / 08:06:41 .

اعضای شورای خوابگاه های دانشگاه
پرینت ایمیل

 

اعضای شورای خوابگاه های دانشگاه

ردیف نام واحد

نام  و نام خانوادگی

1 خوابگاه شهید اشرفی

علی شمس بیرانوند

2 خوابگاه شهید مطهری

علی داودی

3 مجموعه خوابگاه کوثر

زهرا ذوالفقاری ترازکی

4 خوابگاه شهید بهشتی

اسراء امینی

5 خوابگاه شهید مفتح

شیما سنجابی

6 خوابگاه حضرت زینب(س)

سحر کریمی گزافی