بروز رسانی: 2638-5-10 / 08:06:41 .

اسامی اعضای شورای صنفی رفاهی دانشگاه رازی
پرینت ایمیل

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی مسئولیت اعضا
سهیل مؤیدی

مهندسی معماری

کارشناسی دبیر شورا
احمدرضا قنبری

علوم سیاسی

کارشناسی عضو اصلی شورا
محمدرضا اکبری

مهندسی منابع طبیعی

کارشناسی عضو اصلی شورا
آرمین امیریان

ادبیات انگلیسی

کارشناسی عضو اصلی شورا
نیما فقیه

دامپزشکی

دکتری عضو اصلی شورا
سجاد محمد خانی

مهندسی کشاورزی

کارشناسی عضو اصلی شورا
علی داودی

دامپزشکی

دکتری عضو اصلی شورا
سمانه صادقی

تربیت بدنی

کارشناسی عضو اصلی شورا
زهرا ذوالفقاری

مهندسی نساجی

کارشناسی عضو اصلی شورا

 

شماره تماس دبیر شورا:      09010726163