بروز رسانی: 2638-5-10 / 08:06:41 .

گزارش مسابقات فوتسال هجدهمین جشنواره درون دانشگاهی
پرینت ایمیل

مسابقات فوتسال هجدهمین جشنواره درون دانشگاهی دانشجویان دانشگاه رازی با حضور 30 تیم 8 نفره از تاریخ 95/9/22 به صورت دو حذفی اغاز شد. این دوره از مسابقات با انجام 25 بازی و حذف 6 تیم از جدول مسابقات در نیمسال اول با شروع امتحانات دانشجویان موقتا تعطیل و ادامه مسابقات در نیمسال دوم با شروع ترم جدید مجدداً از سر گرفته خواهد شد.


کادر اجرایی مسابقات فوتسال  هجدهمین جشنواره درون دانشگاهی دانشجویان دانشگاه رازی

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان

1

حمیدرضا نگارستانی

مسئول انجمن
2

سهراب رضایی

سرپرست اجرایی
3

حشمت کریمی

پزشکیار
4

علی اکبر شفیعی

کمیته پزشکی
5

وحید درازیان

داور
6

علی اکبر فریدونی

داور
7

میلاد طاهر ابادی

داور
8

احمد حسینی

داور
9

حسین رضا امینی

داور
10

رضا بیرانوند

داور
11

کورش آزاد

روابط عمومی
12

رضا نامداری

خدمات و پشتیبانی
13

مراد علی حبیبی

خدمات و پشتیبانی
14

فردین احمدی

خدمات و پشتیبانی

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

        مسئول انجمن فوتسال حمیدرضا نگارستانی